انتخاب کابینت بر اساس نوع متریال

انتخاب کابینت براساس نوع متریال

هر نوعی از متریال کاربرد , ویژگی های مخصوص خود را دارد که گاهی این ویژگی ها, با توجه به نوع کاربرد مصرف کننده, مزیت و گاهی عیب محسوب می شود
پس انتخاب متریال که هم عمر طولانی , هم کاربری آسانی داشته باشد , درکنار حفظ زیبایی نیاز به دقت و شناخت متریال دارد. توجه کنید که گران ترین متریال ها لزوما بهترین گزینه نیستند

تغییر ترکیب متریال برای هر مدل تا جایی که از نظر فنی اجازه دهد امکان پذیر است

انتخاب متریال کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه یکی از مهمترین و پرهزینه ترین اجزاء دکوراسیون منزل است، اما :

بعد از ساخت قابل تعویض و پس دادن نیست

هر مدل زیبا لزوما در هر نقشه از آشپزخانه زیبا نمیشود

متریال لوکس لزوما بهترین انتخاب نیست

بعد از ساخت قابل تعویض و پس دادن نیست

هر مدل زیبا لزوما در هر نقشه از آشپزخانه زیبا نمیشود

متریال لوکس لزوما بهترین انتخاب نیست

سایر گزینه ها در انتخاب و خرید کابینت

سایر گزینه ها در انتخاب و خرید کابینت

رنگ کابینت

انتخاب مدل کابینت بر اساس رنگ

مدل کابینت

انتخاب مدل کابینت بر اساس سبک

انتخاب متریال کابینت آشپزخانه

انتخاب مدل کابینت براساس متریال

نکات پنهان در خرید کابینت