نمونه کارهای کابینت

قیمت کابینت

نمونه کار های کابینت آشپزخانه

برخی نمونه کارها – مدل های سفارشی ایتالیایی

در اینجا تنها برخی از نمونه کار های سفارشی الگاسه به همراه کلیه جزئیات متریال و تصاویر آورده شده است.

طراحی سفارشی مواردی هستند که مشتری فارق از مدل های الگاسه , مدل و طرح ذهنی یا ترسیمی خودش را داشته است و الگاسه دقیقا طبق نظر و خواسته مشتری , آنها را طراحی , تولید و اجرا کرده است.

نمونه کارها – مدل های الگاسه

در اینجا تنها برخی از نمونه کار های سفارشی الگاسه به همراه کلیه جزئیات متریال و تصاویر آورده شده است.

طراحی سفارشی مواردی هستند که مشتری فارق از مدل های الگاسه , مدل و طرح ذهنی یا ترسیمی خودش را داشته است و الگاسه دقیقا طبق نظر و خواسته مشتری , آنها را طراحی , تولید و اجرا کرده است.

فیلم و گالری مدل ها و نمونه کارهای اجراشده

برای اینکه با نمونه کارهای “الگاسه” در زمینه دکوراسیون و کابینت آشپزخانه آشنا شوید, به چهار صورت زیر تصاویر و ویدئوهای برخی از پروژه های ارائه شده است.

انتخاب مدل و متریال کابینت

ویدیو برخی از پروژه های کابینت

گالری الگاسه

گالری برخی از پروژه های آشپزخانه

تصاویر و اطلاعات پروژه ها

کاتالوگ مدل های کابینت ژورنالی

کاتالوگ مدل ها و پروژه های آشپزخانه

انتخاب مدل و متریال کابینت

ویدیو برخی از پروژه های کابینت

گالری الگاسه

گالری برخی از پروژه های آشپزخانه

تصاویر و اطلاعات پروژه ها

کاتالوگ مدل های کابینت ژورنالی

کاتالوگ مدل ها و پروژه های آشپزخانه

کابینت آشپزخانه یکی از مهمترین و پرهزینه ترین اجزاء دکوراسیون منزل است، اما :

کابینت آشپزخانه یکی از مهمترین و پرهزینه ترین اجزاء دکوراسیون منزل است، اما :

بعد از ساخت قابل تعویض و پس دادن نیست

هر مدل زیبا لزوما در هر نقشه از آشپزخانه زیبا نمیشود

متریال لوکس لزوما بهترین انتخاب نیست

بعد از ساخت قابل تعویض و پس دادن نیست

هر مدل زیبا لزوما در هر نقشه از آشپزخانه زیبا نمیشود

متریال لوکس لزوما بهترین انتخاب نیست

سایر گزینه ها در انتخاب و خرید کابینت

سایر گزینه ها در انتخاب و خرید کابینت

رنگ کابینت

انتخاب مدل کابینت بر اساس رنگ

مدل کابینت

انتخاب مدل کابینت بر اساس سبک

انتخاب متریال کابینت آشپزخانه

انتخاب مدل کابینت براساس متریال

نکات پنهان در خرید کابینت