نصب و اجرا در الگاسه

img-about

نصب و اجرا در الگاسه

تمام تلاشهایی که از مرحله ی طراحی تا زمان نصب محصول انجام شده است ، نهایتا توسط گروه نصب ، پیاده سازی و تکمیل می شود. گروه نصب کارما برای رسیدن به بهترین نتیجه ، نیازمند همراهی شماست تا آنچه خریده اید را به بهترین شکل ، به شما تحویل دهد..

text-image

در هنگام نصب می توانید منزل را ترک کنید . ما به شما اطمینان می دهیم که گروه نصب در نهایت دقت و با رعایت کلیه ی اصول کیفی ، محصول شما را نصب می کنند. همچنین ما متعهد هستیم در زمان نصب ، ضمن حفظ امانت داری ، هیچ صدمه ای به دیوارها ، لوازم و اموال شما وارد نکنیم.

افراد خانواده "کارما" در تمام مراحل سفارش تا تحویل ، با مشتری تعامل سازنده دارند. گروه نصب ، بیش از گروه های دیگر در منزل شما حضور دارند. مطمئن باشید که از تعامل ، پاسخگویی و حوصله ی آنها راضی خواهید بود.

هر قطعه ای که در محل خود نصب می شود باید تراز ، رگلاژ ، شاقول و محکم باشد. هر قطعه باید با روش صحیح ، ابزار درست و دقت مناسب نصب شود. دقت گروه کارما یعنی رعایت همه ی این نکات برای همه ی قطعات.

خرده کاری ها آزاردهنده هستند ولی نادیده گرفته نمی شوند. این فرصتی است برای ما تا با تکمیل تمام خرده کاریها محصول نهایی را بدون هیچ ایرادی و با استاندارد "کارما" تحویل می دهیم.