مدل های کابینت نئو کلاسیک الگاسه

مدل های کابینت چوب و ممبران آشپزخانه – سبک نئو کلاسیک

کلیه مدل های کابینت زیر به سبک نئوکلاسیک لوکس در “الگاسه” طراحی و مهندسی شده اند و سازگار با فضای مشتریان متناسب سازی و تولید می گردد.سبک نئوکلاسیک آمیخته ای از سبک مدرن و کلاسیک است که از سادگی طرح های مدرن و ظرافت های طرح های کلاسیک بهره می برد. همچنین در این سبک از رنگ های اصیل و خاص کابینت استفاده می شود.

سایر مدل های الگاسه