آشپزخانه تان را به راحتی دکور کنید

شما در این قسمت می توانید آشپزخانه رویایی خودتان را تغییر دکور بدهید

۱) شما می توانید هر کدام از موارد را در لیست سمت راست تصویر مدل انتخاب کنید و یا تغییر دهید

۲) پس از انتخاب همه موارد می توانید طرح دکور خود را دانلود کنید

۳) از طریق گزینه تغییر مدل کابینت ، انتخاب سبک یا مدل های دیگر کابینت امکان پذیر است

نوشته مورد نظر در اینجا
...

شما می توانید رنگ ها ، متریال و اجزاء مدل آشپزخانه زیر را با سلیقه خود انتخاب کنید

با کلیک موارد زیر ، رنگ ها ، متریال و اجزاء مدل آشپزخانه فوق را با سلیقه خود انتخاب کنید