روش آسان در محاسبه قیمت کابینت

روش آسان در محاسبه قیمت کابینت

روش های مختلفی برای محاسبه هزینه یک دست کابینت ارائه شده است . در اینجا تلاش شده است که با داشتن قیمت هر متر (طولی) کابینت (یا همان قیمت کابینت که معمولا اعلام میشود) بتوانیم تقریب خوبی از هزینه خرید کابینت آشپزخانه برای شما ارائه کنیم.

در تصاویر زیر بخش های مختلف کابینت آشپزخانه تفکیک شده تا هزینه هر قسمت با توجه به قیمت کابینت تعیین و محاسبه شود.

 

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

در تصویر زیر شما می بینید که قیمت هر متر (طولی) کابینت برای کابینت دیواری و زمینی به چه صورت تفکیک می شود.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

محاسبه ا :

بعد از تفکیک قیمت کابینت زمینی و دیواری , می توان کل کابینت های دیواری را به صورت زیر محاسبه کرد. همانطور که تصویر زیر مشاده میکنید اندازه طول کابینت دیواری در قیمت هر متر (طولی) کابینت دیواری (40% قیمت متری کابینت ) ضرب می شود.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

محاسبه 2 :

درتصویر زیر با توجه به روشی که مشاهده می کنید, هزینه کابینت های زمینی بر اساس قیمت هر متر (طولی) کابینت قابل محاسبه می باشد به این صورت که طول کابینت در قیمت هر متر (طولی) کابینت زمینی ضرب می شود.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

محاسبه 3:

محاسبه کابینت بالای یخچال به صورت زیر قابل انجام است. توجه داشته باشید که کابینت بالای یخچال به دلیل عمقی که دارد و درعوض ارتفاع کمتری نسبت به کابینت های دیواری دارد , به همان روش قیمت کابینت های دیواری محاسبه می شود.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

محاسبه 4 :

قیمت کابینت های کمدی هم قابل محاسبه می باشند.به این صورت که ارتفاع و طول کابینت کمدی در هم ضرب شده و سپس تقسیم بر ارتفاع استاندارد کابینت ها می شود (که به طور استاندارد 70 سانتی متر) و سپس حاصل بدست امده را باید در قیمت هر متر (طولی) کابینت ضرب کرد. برخی از همکاران می گویند که قیمت کابینت استاندارد ضرب در 3 و ضرب در طول کابینت ضرب شود, که روش دیگری است و نتیجه یکسانی می هد, چرا که معمولا ارتفاع کمد 210 است و تقسیم بر 70 , همان عدد 3 می شود.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

محاسبه 5 :

محاسبه قیمت کابینت های زمینی که ماشین های ظرفشویی و لباسشویی در آن قرار میگیرد. به دلیل اینکه متریال مصرفی عمده برای کابینت این قسمت همان صفحه روی کابینت است , پس هزینه زیادی قابل لحاظ نمی شود, بنابراین می توان از هزینه آن در محاسبات  چشم پوشی کرد.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

محاسبه 6:

محاسبه قیمت جزیره کابینت آشپزخانه خیلی ساده است. به دلیل اینکه این کابینت زمینی دو وجه (دو رو ) دارد بنابراین قیمت هر متر (طولی) کابینت زمینی ضرب در 1.5 و ضرب درطول جزیره می شود. همانطور که در تصویر می بینید حاصل محاسبه قبلی در متر طول کابینت ضرب می شود.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

محاسبه 7:

در این مدل میز اپن محاسبه ای ساده دارد به دلیل جنس میز، قیمت هر متر میز صبحانه خوردی با قیمت هر متر کابینت متفاوت است و طول عمودی و افقی میز با هم جمع و در قیمت متر طول متریال میز صبحانه خوری ضرب می شود.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

محاسبه 8 :

محاسبه کابینت کمدی کوچک هم به روش معمول کابینت کمدی انجام می شود. طول و ارتفاع کابینت در هم ضرب و بر 70 سانتی متر و سپس در قیمت متر طول کابینت دیواری ضرب می شود.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

محاسبه 9 :

محاسبه نما ها هم مهم هستند و اغلب نادیده گرفته می شود. در این مدل در سه محل نما استفاده شده است. در تصویر زیر نما های طرفین جزیره دیده میشود که محاسبه و به قیمت کابینت اضافه میشود. هزینه نما به این صورت است که ابعاد نما در هزینه هر متر مربع متریال نما ضرب می شود.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

محاسبه 11:

برای ایجاد استحکام نمای کناری یخچال می بایست از بالای کابینت بالای یخچال تا پایین آن لحاظ شود.البته هزینه آن بستگی به قیمت هر متر مربع از نمای بکار رفته دارد.

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

در پایان بسته به تجهیزاتی نظیر نوع گاز , هود , سینک و فر که مشتری انتخاب می کند, هزینه خرید آنها نیز اضافه می شود.