مدل های کابینت آشپزخانه الگاسه

جدیدترین مدل های کابینت 2017

جدیدترین مدل های کابینت 2017جدیدترین مدل های کابینت آشپرخانه 2017 در “الگاسه”

همگام با مد سال 2017, مدل هایی با ترکیب چیدمان و فرم هایی از جدیدترین مدل های کابینت آشپزخانه ، طراحی شده است. این مدل ها از سبک نئوکلاسیک (کلاسیک مدرن) و سبک مدرن ایتالیایی طراحی و مهندسی شده اند و سازگار با فضای مشتریان متناسب سازی (از نظر چیدمان, متریال و ترکیب رنگ) و تولید می گردد.

برخی از پروژه های انجام شده

منتخبی از پروژه های اجرا شده الگاسه را مشاهده می نمایید

 

  سایر مدل های کابینت “الگاسه”